Wi-Fi Beslutning

Fælles regler, og ekstra regler specifikke til de danske forummer.

Wi-Fi Beslutning

Postby Ryu Shoji » 03 Aug 2012, 12:34

FÆLLESSKABSRÅDSBESLUTNING 004

Wi-Fi Beslutning

Vedtaget den 28 maj 2012


Fællesskabsrådet har vedtaget denne beslutning:


Artikel 1
Generelt

1. Denne beslutning har titlen Wi-Fi Beslutning.

2. Denne beslutning fastsætter Wi-Fi reglerne for unionen, og regulerer online multi-player aktiviteter relateret til Pokémon videospil såsom Wi-Fi duellering og byttehandler.


Artikel 2
Wi-Fi Duellering

3. Standard regelsættet for Wi-Fi duellering er den seneste version af Video Game Championships (VGC) 2012 rules and format som udstedt af Pokémon Organized Play.

4. Administratoren kan beslutte at ændre bestemmelserne i paragraf 3 af denne beslutning med formål i at indføre en senere udgave af Video Game Championships (VGC) reglerne.

5. Ved fælles enighed kan spillere anvende et andet regelsæt til at gælde for en Wi-Fi duel.

6. Skulle effekterne af en videospils-glitch forekomme er duellen ugyldig, og en ny duel skal foretages.

7. Paragraf 5 finder ikke anvendelse for tuneringer organiseret af unionen.


Artikel 3
Simulationsdueller

8. Brug af Pokémon-Online eller lignende simuleringssoftware er underlagt bestemmelserne i paragraferne 3, 4, 5, 6 og 7.


Artikel 4
Wi-Fi Byttehandler

9. Individer som udbyder Pokémon i Wi-Fi byttehandler er påkrævet påkrævet at tilvejebringe følgende obligatoriske oplysninger:

ObligatoriskAnbefalet
ArtIndividual Values (IVs)
Shiny eller ikke shinyPokérus (PKRS) status
AbilityKlonet eller ikke klonet
Nature
Level
Effort Values (EVs)
(Stats hvis EVer er ukendte)
Moves
Ribbons
(Kun for Event Pokémon)
Nickname
(Hvis noget)
Sprog version
Kilde
(Måden hvorpå den pågældende Pokémon var opnået)


10. Udbud af Pokémon æg i Wi-Fi byttehandler er forbudt.


Artikel 5
Hackede Pokémon

11. Hackede Pokémon, defineret som Pokémon ikke kompatible med de naturlige spilmekanikker; og enten produceret eller modificeret ved ekstern modifikation af spil dataene såsom, men ikke begrænset til brug af en Action Replay eller Flash card enhed, Pokesav eller lignende, er forbudt.

12. Tilfælde af hackede Pokémon anvendt i en Wi-Fi duel resulterer i en advarsel, og banlysning hvis gentaget.

13. Tilfælde af hackede Pokémon udbudt i Wi-Fi byttehandler resulterer i banlysning.


Artikel 6
Uoverensstemmelser

14. Opstår uoverensstemmelse mellem individer vedrørende Wi-Fi dueller eller byttehandler indbringes de for en moderator.

15. Moderatorer skal høre begge parters betænkeligheder og træffe afgørelse i sagen på en fair og upartisk facon.

16. Moderatorernes afgørelser i sager om uoverensstemmelser indbragt for dem vedrørende Wi-Fi dueller eller byttehandler kan indbringes for det Administrative Råd af de pågældende moderatorer eller individer.


Artikel 7
Wi-Fi Forum Protokol

17. Individer som efterspørger en enkelt Wi-Fi duel skal anvende et Quick Battle emne.

18. Individer som udbyder eller efterspørger en enkelt Pokémon i Wi-Fi byttehandel skal anvende et Quick Trade emne.

19. Individer kan oprette et enkelt dedikeret forum emne med formål i at acceptere udfordringer i Wi-Fi dueller forudsat at en moderators godkendelse er opnået.

20. Individer kan oprette et enkelt dedikeret forum emne med formål i at udbyde deres Pokémon i Wi-Fi byttehandel forudsat at ikke mindre end 10 Pokémon er udbudt.


______________________________________________________________________


Vedtaget af Præsidenten for Unionen den 28 maj 2012.


På Fællesskabsrådets vegne
Præsidenten


Ryu Shoji
President of the Community Council
European Moderator
User avatar
Ryu Shoji
President of the Community Council
President of the Community Council
 
Posts: 235
Joined: 18 Feb 2010, 12:31
Location: Cambridge, UK
Country: United Kingdom (uk)
Gender: Male

Share On:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Return to Regler
cron